Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Pūkas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas", įm.k. 132950015
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 5 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 145.2 145.2 -
2 2 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 242 242 -
3 Laidos transliacija iš studijos 20.00-21.00 2013-11-11 min 41.79 52.43 -
4 Laidos transliacija iš studijos 17.00-18.00 2013-11-11 min 41.79 52.43 -
5 Laidos transliacija iš studijos 12.00-16.00 2013-11-11 min 50.6 60.5 -
6 Radijo reportažo transliacija 2013-11-11 Kita 484 484 -
7 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 363 363 -
8 60 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 4.19 5.77 -
9 40 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 4.72 6.49 -
10 15 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 7.34 10.09 -
11 30 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 5.24 7.21 -
12 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -
13 Laidos transliacija iš studijos 9.00-12.00 2013-11-11 min 65.99 80.66 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.