Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Būdas žemaičių"

Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos leidyba", įm.k. 166903442
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 242 242 Publikacija laikraštyje "Būdas žemaičių" publikuojant ir svetainėje www,budas,lt brangsta 242,00
2 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 0.24 0.24 Reklaminių lankstinukų platinimas
3 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.75 4.69 Spalvotuose vidiniuose puslapiuose, fiksuota vieta brangsta 25 proc,
4 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 2.78 3.48 Nespalvotuose puslapiuose, fiksuota vieta brangsta 25 proc,
5 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.39 3.39 Skelbimų ir paskutinis puslapiai
6 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 Maketavimas (vnt,)
7 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 0.73 0.73 Reklaminių straipsnių paruošimas
8 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 605 605 Publikacija tik svetainėje www,budas,lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.