Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Mūsų kraštas”

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas", įm.k. 144032335
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tekstinis spalvotas 2013-11-11 cm2 2.42 3.03 25 proc., antkainis už fiksuotą vietą
2 Tekstinis psl. nespalvotas 2013-11-11 cm2 2 2.49 25 proc., antkainis už fiksuotą vietą

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.