Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis "Šiaulių kraštas”

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas", įm.k. 144032335
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnio parengimas 2013-11-11 Kita 484 726 -
2 Trečias psl. nespalvotas/spalvotas 2013-11-11 cm2 8.47 10.89 -
3 Paskutinis psl. spalvotas 2013-11-11 cm2 8.47 8.47 -
4 Tekstiniai psl. 2013-11-11 cm2 4.84 7.26 sąlygos -priede
5 Maketavimas 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 -
6 Skrajučių platinimas 4A3-8A3 2013-11-11 Kita 0.18 0.27 -
7 Skrajučių platinimas 2xA3 2013-11-11 Kita 0.15 0.15 -
8 Skrajučių platinimas A5-A3 2013-11-11 Kita 0.07 0.1 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.