Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis "Šiaulių naujienos"

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių naujienos", įm.k. 144342654
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Paskutinis spalvotas psl. šeštadieniais 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 -
2 Paskutinis spalvotas psl. darbo dienomis 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 -
3 Tekstiniai spalvoti psl. šeštadieniais 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 -
4 Tekstiniai spalvoti psl. darbo dienomis 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 -
5 Trečias nespalvotas psl. šeštadieniais 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 -
6 Trečias nespalvotas psl. darbo dienomis 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 -
7 Tekstiniai nespalvoti psl. šeštadieniais 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 -
8 Tekstiniai nespalvoti psl. darbo dienomis 2013-11-11 cm2 3.63 3.63 Įkainiai prisegti
9 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.23 0.23 Kiti nestandartiniai insertuojami į laikraštį
10 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.12 0.15 A3 formatas, insertuojami į laikraštį
11 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.11 0.13 A4, A5 formatai insertuojami į laikraštį
12 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.18 0.18 Kiti nestandartiniai
13 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.07 0.1 A3 formatas
14 Reklaminės medžiagos platinimas 2013-11-11 Kita 0.06 0.08 A4, A5 formatas
15 Straipsnio iki 1000 kv.cm parengimas 2013-11-11 Kita 605 605 -
16 Straipsnio iki 500 kv.cm parengimas 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Fiksuota vieta 15 Skaičiuojama, jei nurodoma konkreti vieta pageidaujamame psl. 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.