Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Kėdainių krašto televizija

Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių krašto televizija", įm.k. 161375261
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Informacinio pranešimo transliacija 2013-11-11 min 72.6 72.6
2 Laidos-portreto gamyba ir transliacija (30 min.) 2013-11-11 Kita 4000.01 4000.01 2 transliacijos
3 Pokalbis studijoje su vedėju 2013-11-11 min 250 250 Tiesioginė transliacija + 1 kartojimas
4 Pasisakymas studijoje 2013-11-11 min 200 200 Vieno asmens, be vedėjo, įrašas + 2 transliacijos
5 Informacinio pranešimo parengimas 2013-11-11 min 72.6 72.6
6 Vaizdo klipo transliacija 2013-11-11 sek 7.26 7.26
7 Agitacinis reportažas 2013-11-11 min 484 484 Transliuojamas 3 kartus tą pačią dieną, prieš arba po žinių

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.