Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kurier.lt

UAB "LK MASSMEDIA", įm.k. 300544357
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skydelis E9 (vartai) 2013-11-11 Kita 847 847 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
2 Skydelis E8 (590 x 250 pixel) 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
3 Skydelis E7 (590 x 150 pixel) 2013-11-11 Kita 363 363 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
4 Skydelis E6 (280 x 560 pixel) 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
5 Skydelis E5 (280 x 280 pixel) 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
6 Skydelis E4 (468 x 60 pixel) 2013-11-11 Kita 242 242 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
7 Skydelis E3 (125 x 125 pixel) 2013-11-11 Kita 121 121 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
8 Skydelis E2 (280 x 280 pixel) 2013-11-11 Kita 242 242 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt
9 Skydelis E1 (750 x 100 pixel) 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 vienos savaitės transliacija www.kurier.lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.