Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Litovskij kurjer"

UAB "LK MASSMEDIA", įm.k. 300544357
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 46, 47 laikraščio puslapiuose 2013-11-11 cm2 7.26 7.26
2 Vidiniuose (nefiksuotuose) spalvotuose psl. 2013-11-11 cm2 5.45 5.45
3 Vidiniuose (nefiksuotuose) nespalvotuose psl. 2013-11-11 cm2 4.23 4.23
4 2 - 5 laikraščio puslapiuose 2013-11-11 cm2 7.26 7.26
5 Paskutiniame laikraščio puslapyje 2013-11-11 cm2 10.89 10.89

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.