Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.Lrytas.lt

UAB "Lrytas", įm.k. 300781534
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 28435 42350 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
2 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 16335 24502.5 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
3 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 10890 16335 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Reklamos intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
4 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 7260 10890 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
5 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 4900.5 7260 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
6 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 3267 4900.5 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
7 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 2178 3267 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
8 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 1452 2178 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
9 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 968 1452 Statinis reklamos skydelis nesikeičia su kitais. Rodymo intervalai, jų kainos, sąlygos-priede.
10 Videoreklama prieš videoreportažus 2013-11-11 Kita 6.05 9.08 Kaina nurodyta vienos sekundės už 1000 parodymų (CPM).
11 m.lrytas.lt 2013-11-11 Kita 60.5 72.6 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozicijos, jų kainos, sąlygos-priede.
12 m.lrytas.lt 2013-11-11 Kita 30.25 44.77 Kainos už 1000 parodymų (CPM). Pozijos, jų kainos, sąlygos-priede.
13 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 108.9 163.35 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozijos, jų kainos, sąlygos -priede.
14 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 72.6 108.9 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozijos, jų kainos, sąlygos-priede.
15 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 48.4 72.6 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozijos, jų kainos, sąlygos- priede.
16 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 32.67 48.4 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozicijos, jų kainos, sąlygos -priede.
17 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 21.78 32.67 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozicijos, jų kainos, sąlygos-priede.
18 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 14.52 21.78 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozicijos, jų kainos, sąlygos -priede.
19 Dinaminis reklmos skydelis 2013-11-11 Kita 9.68 14.52 Kainos nurodytos už 1000 parodymų (CPM). Pozicijos, jų kainos, sąlygos -priede.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.