Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.trakietis.lt

UAB Interneto žinios, įm.k. 302440873
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 2 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 18 18 1000 parodymų 2-oje reklamos pozicijoje (300x250)
2 1 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 18 18 1000 parodymų 1-oje reklamos pozicijoje (750x100)
3 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 15 15 1000 parodymų, Bėganti eilutė (750x35)
4 Vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 8 8 1000 reklamos parodymų vidiniuose puslapiuose (180x150, 468x60)
5 Straipsnis 2013-11-11 Kita 250 250 Kai straipsnį rengia UAB Interneto žinios žurnalistai
6 3 reklamos pozicija 2013-11-11 Kita 14 14 1000 parodymų 3-oje reklamos pozicijoje (300x250)
7 Paketas 2013-11-11 Kita 1500 1500 -neribotas straipsnių skaičius (pačių parašyti)-(partijos kandidatų sąrašo nuotraukos)-reklaminis skydelis 3 pozicija
8 Statinė pozicija 2013-11-11 Kita 300 300 Nerotuojama pozicija tituliniame puslapyje mėnesiui
9 Straipsnis 2 2013-11-11 Kita 175 175 Kai straipsnį pateikia patys užsakovai, kad patalpintume UAB Interneto žinios portaluose
10 Prieš video 2013-11-11 Kita 300 300 Mėnesinis mokestis Reklama prieš video reportažus

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.