Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „SANTARVĖ“

Uždaroji akcinė bendrovė "Santarvės laikraštis", įm.k. 166410296
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Internetinio straipsnio publikavimas laikraštyje 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 Straipsnio spausdinimas kaina galioja, jei tas pats straipsnis buvo talpintas ir portale www.santarve.lt
2 Bukletų nuo 40 iki 70 g. platinimas 2013-11-11 Kita 0.52 0.52 Nuolaidos netaikomos
3 Bukletų nuo 20 iki 40 g. platinimas 2013-11-11 Kita 0.45 0.45 Nuolaidos netaikomos
4 Bukletų nuo 14 iki 20 g. platinimas 2013-11-11 Kita 0.36 0.36 Nuolaidos netaikomos
5 Bukletų nuo 7 iki 14 g. platinimas 2013-11-11 Kita 0.31 0.31 Nuolaidos netaikomos
6 Bukletų iki 7 g. platinimas 2013-11-11 Kita 0.27 0.27 Nuolaidos netaikomos
7 Straipsnio rengimas 2013-11-11 cm2 242 242 Nuolaidos netaikomos
8 Reklamos maketavimas 2013-11-11 cm2 0.48 0.48 -
9 Straipsnio maketavimas 2013-11-11 Kita 84.7 127.05 Straipsnio maketavimas. Kaina (nuo) galioja straipsniui iki 400 kv cm ploto, o kaina (iki) galioja straipsniui virš 401 kv cm ploto
10 Reklama paskutiniame puslapyje 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 -
11 Spalvota reklama 2013-11-11 cm2 3.99 3.99 -
12 Nespalvota reklama 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 -
13 Spalvota politinė publikacija 2013-11-11 cm2 2.9 2.9 -
14 Nespalvota politinė publikacija 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Išankstinio mokėjimo nuolaida 10 Išankstinis apmokėjimas už reklamos spausdinimą, platinimą arba parengimą 2013-11-11
2 18 proc nuolaida nuo užsakymo sumos 18 Užsakymų suma nuo 3000 iki 5000 Lt be PVM. Taikoma tik reklaminiam laikraščio plotui. 2013-11-11
3 27 proc. nuolaida nuo užsakymų sumos 27 Užsakymo suma nuo 5001 iki 8000 Lt be PVM. Taikoma tik reklaminiam laikraščio plotui. 2013-11-11
4 37 proc nuolaida 37 Nuolaida taikoma užsakymo sumai nuo 8001 Lt be PVM. Galioja tik reklamos spausdinimui laikraštyje 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Fiksuota vieta 20 Užsakovui pageidaujant konkrečios vietos laikraštyje. 2013-11-11
2 Už skubų darbų atlikimą 25 Užsakovui pageidaujant skubiai atlikti reklamines paslaugas: patalpinti reklamą likus mažiau nei 8 val iki laikraščio atidavimo spaudai (pirmadienis, trečiadienis, penktadinis - 17 val 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.