Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Šiaulių apskrities televizija

UAB "Šiaulių apskrities televizija", įm.k. 300003017
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 4.24 4.24 21:00 - 23:00 val.
2 Netiesioginės laidos gamyba 2013-11-11 min 423.5 544.5 10-40 min.
3 Tiesioginės laidos gamyba 2013-11-11 min 544.5 665.5 10-40 min.
4 Laidos-portreto gamyba 2013-11-11 min 605 847 5-15 min.
5 Siužeto gamyba 2013-11-11 Kita 363 363 30-120 sek.
6 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 847 847 30-90 sek.
7 Laidos transliacija 2013-11-11 min 2.42 2.42 Nuo 11 min.
8 Laidos transliacija 2013-11-11 min 6.05 6.05 1-10 min.
9 Siužetos transliacija 2013-11-11 sek 1.82 1.82 Po laidos "Žinios"
10 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 2.06 2.06 23:00 - iki programos pabaigos
11 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 7.26 7.26 19:00 - 21:00 val.
12 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 4.84 4.84 18:00 - 19:00 val.
13 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 1.21 1.21 17:00 - 18:00 val.
14 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 1.45 1.45 11:00 - 17:00 val.
15 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 1.82 1.82 8:00 - 11:00 val.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.