Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Kabelinė televizija „Sugardas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Sugardas", įm.k. 155518032
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tiesioginė transliacija 2013-11-11 min 96.8 121 Tiesioginė transliacija, su laidos įrašo pakartojimo transliacija
2 Vieno asmens pasisakymas iš studijos (be vedėjo) 2013-11-11 min 145.2 181.5 transliavimas viena para, 8 kartus per parą
3 Vaizdo klipo transliavimas 2013-11-11 sek 1.45 1.94 8 kartus per para
4 vaizdo klipo gamyba 2013-11-11 sek 12.1 18.15 -
5 Televizijos reportažo papildomas transliavimas 2013-11-11 min 145.2 145.2 viena para, 8 kartus per parą
6 Televizijos reportažo gamyba ir transliavimas 2013-11-11 min 302.5 302.5 transliavimas viena para, 8 kartus per parą

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.