Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Panevėžio rytas"

UAB "PANEVĖŽIO RYTAS", įm.k. 302253998
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Paskutinis puslapis 2013-11-11 cm2 4.27 5.23 -
2 Reklaminiai puslapiai 2013-11-11 cm2 2.84 3.48 -
3 Tekstiniai puslapiai 2013-11-11 cm2 3.8 4.65 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.