Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Plungės žinios"

Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės žinios", įm.k. 171716024
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Paskutinis puslapis 2013-11-11 cm2 2.42 3.03 sąlygos nurodytos prisegtame faile
2 Spalvoti vidiniai bei priedo „Rietavo žemė“sp. psl 2013-11-11 cm2 1.82 2.42 sąlygos nurodytos prisegtame faile
3 Nespalvoti puslapiai 2013-11-11 cm2 1.21 1.82 sąlygos nurodytos prisegtame dokumente.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.