Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Žeimenos krantai"

Uždaroji akcinė bendrovė "Žeimenos krantų" redakcija, įm.k. 178614545
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 politinė reklama 2013-11-11 cm2 1.94 1.94 Šeštadieniniame laikraštyje 2 ir 3 puslapiuose
2 politinė reklama 2013-11-11 cm2 1.45 1.45 Trečiadieniniame laikraštyje kiti puslapiai
3 politinė reklama 2013-11-11 cm2 1.69 1.69 Trečiadieniniame laikraštyje 2 ir 3 puslapiuose
4 politinė reklama 2013-11-11 cm2 1.69 1.69 Šeštadieniniame laikraštyje kiti puslapiai

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.