Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Indros radijas

Viešoji įstaiga "Indros radijas", įm.k. 300513949
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Komercinis pokalbis 2013-11-11 min 43.92 43.92 Kaina už 1 min eteryje
2 audio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 73.21 73.21 Kaina už klipo pagaminimą iki 30 sek
3 reklama svetainėje 2013-11-11 Kita 7.32 7.32 Kaina vienai dienai
4 Audio reklama 2013-11-11 sek 1.06 1.06 Kaina už 1 sek eteryje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.