Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Gyvenimas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvenimas", įm.k. 170648264
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Spalvotas straipsnis 2013-11-11 cm2 3.3 3.3 Šios kainos galioja prasidėjus oficialiai rinkimų kampanijai
2 Spalvota reklama 2013-11-11 cm2 4.09 4.09 Šios kainos galioja prasidėjus oficialiai rinkimų kampanijai
3 Nespalvota reklama 2013-11-11 cm2 3.15 3.15 Šios kainos galioja prasidėjus oficialiai rinkimų kampanijai
4 Nespalvotas straipnis 2013-11-11 cm2 2.54 2.54 Šios kainos galioja prasidėjus oficialiai rinkimų kampanijai
5 Spalvota reklama iki 2013-11-11 cm2 2.67 2.67 Šios kainos galioja iki oficialios rinkimų kampanijos pradžios
6 Nespalvota reklama iki 2013-11-11 cm2 2.06 2.06 Šios kainos galioja iki oficialios rinkimų kampanijos pradžios
7 Spalvotas strapsnis iki 2013-11-11 cm2 1.89 1.89 Šios kainos galioja iki oficialios rinkimų kampanijos pradžios
8 Nespalvotas straipsnis iki 2013-11-11 cm2 1.45 1.45 Šios kainos galioja iki oficialios rinkimų kampanijos pradžios

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.