Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "OBZOR"

Uždaroji akcinė bendrovė "FLOBIS", įm.k. 123778171
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 Vidiniuose nespalvotuose psl.(nefiksuotuose vietuose)
2 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 Vidiniuose spalvotuose 2;5;6(nefiksuotuose vietuose) psl.
3 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 200 200 Statinis reklamos skydelis Nr.4(baneris)300*250 tinklalapyje www.obzor.lt kaina už savaitę
4 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.63 3.63 Vidiniuose spalvotuose 10;11;15;16;25;26psl(nefiksuotuose vietuose)
5 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 200 200 Statinis reklamos skydelis Nr.3(baneris)300*250 tinklalapyje www.obzor.lt kaina už savaitę
6 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 200 200 Statinis reklamos skydelis Nr.2(baneris)468*60 tinklalapyje www.obzor.lt kaina už savaitę
7 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 200 200 Statinis reklamos skydelis Nr.1(baneris)468*60 tinklalapyje www.obzor.lt kaina už savaitę
8 Politinė reklama 2013-11-11 Kita 300 300 Pranešymo publikavimas skyriuje "Glavnyje novosti" kaina už savaitę
9 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 Paskutiniame spalvotame 40psl (nefiksuotuose vietuose)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.