Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Klaipėdos rajono laikraštis BANGA 

Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų banga", įm.k. 163131010
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklama paskutiniame puslapyje 2013-11-11 cm2 6.41 8.02 reklama paskutiniame spalvotame puslapyje: 5,3 Lt+PVM, fiksuota vieta + 25 proc,
2 straipsnis spalvotas 2013-11-11 cm2 4.25 5.31 straipsnis spalvotuose vidiniuose puslapiuose: 3,51 Lt+PVM, fiksuota vieta + 25 proc,
3 straipsnis 2013-11-11 cm2 3.27 4.09 straipsnis vidiniuose puslapiuose: 2,7 Lt + PVM, fiksuota vieta + 25 proc,
4 spalvota reklama rėmelyje 2013-11-11 cm2 5.03 6.29 vidiniuose puslapiuose spalvota reklama: 4,16 Lt+PVM, fiksuota vieta +25 proc,
5 reklama rėmelyje 2013-11-11 cm2 3.87 4.84 vidiniuose puslapiuose nespalvota reklama: 3,2 Lt+PVM, fiksuota vieta + 25 proc, proc,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.