Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Utenos apskrities žinios"

Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos Indra", įm.k. 183746114
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminiai psl., nespalvota 2013-11-11 cm2 2.18 2.18
2 Spalvoti psl. šeštadienį 2013-11-11 cm2 3.39 3.39
3 tekstiniai psl., nespalvota 2013-11-11 cm2 2.42 2.42

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.