Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Kupiškėnų mintys"

Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškėnų mintys", įm.k. 164724750
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Platinimas žurnalų, laikraščių 2013-11-11 Kita 0.73 0.73 -
2 Platinimas lankstinukų, bukletų, skrajučių 2013-11-11 Kita 0.24 0.24 (iki A4 formato, vieno puslapio)
3 Maketavimo, reklamos parengimo spaudai darbai 2013-11-11 Kita 242 242 (1 val.)
4 Šeštadienio laikraštyje spalvota politinė reklama 2013-11-11 cm2 5.29 5.29 -
5 Spalvota politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.9 3.9 (ne mažiau 100 kv. cm)
6 Politinė reklama šeštadienio laikraštyje 2013-11-11 cm2 4.6 4.6 -
7 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3.39 3.39 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.