Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Pajūrio naujienos"

Uždaroji akcinė bendrovė "Pajūrio naujienos", įm.k. 164084154
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama, publikacija 2013-11-11 cm2 4.84 5.81 J/b arba spalvota reklama arba publikacija paskutiniame puslapyje 4,00Lt+PVM, fiksuota vieta + 20proc, nuolaidos netaikomos,
2 Reklama 2013-11-11 cm2 4.72 5.66 Spalvota reklama 3,90Lt+PVM, fiksuota vieta +20proc, nuolaidos netaikomos
3 Reklama 2013-11-11 cm2 3.63 4.36 J/b reklama 3,00Lt+PVM, fiksuota vieta +20proc, nuolaidos netaikomos
4 Publikacija 2013-11-11 cm2 3.93 4.72 Spalvota publikacija 3,25Lt+PVM, fiksuota vieta +20proc, nuolaidos netaikomos
5 Publikacija 2013-11-11 cm2 3.03 3.63 J/b publikacija 2,50Lt+PVM, fiksuota vieta + 20proc, nuolaidos netaikomos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.