Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis „Lietuvos rytas"

Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS", įm.k. 120030315
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Priedas "Sostinė" antras, trečias, paskutinis p. 2013-11-11 cm2 5.81 7.26 -
2 Žurnalas "TV antena" 2013-11-11 cm2 10.01 12.75 -
3 Priedas "Laikinoji sostinė" Nesirenkant p. 2013-11-11 cm2 3.87 4.84 -
4 Priedas "Rytai-Vakarai" 2013-11-11 cm2 6.78 8.47 -
5 Priedas "Vartai" 2013-11-11 cm2 0 0 Šio priedo nebespausdiname
6 Pirmoji dalis Nesirenkant p. šeštadienį 2013-11-11 cm2 9.68 12.1 -
7 Pirmoji dalis Aktualijų p. šeštadienį 2013-11-11 cm2 15.49 19.36 -
8 Pirmoji dalis Trečias p. šeštadienį 2013-11-11 cm2 20.33 25.41 -
9 Pirmoji dalis Nesirenkant p. darbo dieną 2013-11-11 cm2 6.78 8.47 -
10 Pirmoji dalis Aktualijų p. darbo dieną 2013-11-11 cm2 9.68 12.1 -
11 Pirmoji dalis trečias p. darbo dieną 2013-11-11 cm2 12.58 15.73 -
12 Žurnalas "Stilius" 2013-11-11 cm2 4.45 6.68 -
13 Pried. "Laikinoji sostinė” antras, trečias, pask.p 2013-11-11 cm2 4.84 6.05 -
14 Priedas "Sostinė" Nesirenkant p. 2013-11-11 cm2 3.87 4.84 -
15 Priedas "Gyvenimo būdas" 2013-11-11 cm2 8.71 10.89 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.