Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Šilalės artojas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės artojas", įm.k. 176600454
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Rėminta reklama paskutiniame puslapyje 2013-11-11 cm2 3.27 3.63 Maksimalus dydis - iki 150 kv.cm. Bazinė kaina - 30 Lt. Taikoma 10 proc. išankstinio mokėjimo nuolaida. Agentūroms tarpininkavimo nuolaida netaikoma.
2 Rėminta, nespalvota reklama vidiniuose puslapiuos 2013-11-11 cm2 2.18 2.42 Bazinė kaina - 2 Lt. Taikoma 10 proc. išankstinio mokėjimo nuolaida. Agentūroms tarpininkavimo nuolaida netaikoma.
3 Tekstinė nespalvota reklama vidiniuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 1.63 1.82 Bazinė kaina - 1,50 Lt. Taikoma nuolaida už išankstinį apmokėjimą - 10 proc. Agentūroms tarpininkavimo nuolaida netaikoma.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.