Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.cinema.lt

UAB ELEKTRONINIO VERSLO SISTEMOS, įm.k. 301490631
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 455x100 2013-11-11 Kita 16.94 16.94 Kaina už 1000 parodymų (CPM)
2 120x600 2013-11-11 Kita 20.57 20.57 Kaina už 1000 parodymų (CPM)
3 300x250 2013-11-11 Kita 21.78 21.78 Kaina už 1000 parodymų (CPM)
4 Wallpaper 2013-11-11 Kita 1815 1815 Kaina už 1 sav. neribojant parodymų. Reklamos pvz. prisegtame dokumente.
5 750x200 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 Kaina už 1000 parodymų (CPM)
6 750x100 2013-11-11 Kita 21.78 21.78 Kaina už 1000 parodymų (CPM)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.