Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.silutesetazinios.lt

Orestas Lidžius, įm.k. 367121303
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 100 100 įkainis vienai savaitei
2 publikacijos talpinimas 2013-11-11 Kita 150 150 įkainis vienai publikacijai
3 reklaminis skydelis tarp tekstų 2013-11-11 Kita 150 150 įkainis vienai savaitei
4 reklaminis skydelis šone 2013-11-11 Kita 100 100 įkainis vienai savaitei
5 reklaminis skydelis tekstuose 2013-11-11 Kita 125 125 įkainis vienai savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.