Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lpsl.lt

Pirmas puslapis, UAB, įm.k. 302824913
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Statinis baneris tituliniam 300x600 2013-11-11 Kita 605 605 Kaina už dieną
2 Statinis baneris tituliniam 300x300 2013-11-11 Kita 363 363 Kaina už dieną
3 Statinis baneris tituliniam 300x300 2013-11-11 Kita 1815 1815 Kaina už savaitę
4 Tapetai tituliniam, šonuose 2013-11-11 Kita 6050 6050 Kaina už savaitę
5 Tapetai tituliniam, šonuose 2013-11-11 Kita 1210 1210 Kaina už dieną
6 Baneris rubrikoje 300x600 2013-11-11 cm2 1452 1452 Kaina už savaitę
7 Baneris rubrikoje 300x600 2013-11-11 Kita 363 363 Kaina už dieną
8 Baneris rubrikoje 995x180 2013-11-11 Kita 3025 3025 Kaina už savaitę
9 Baneris rubrikoje 995x180 2013-11-11 Kita 605 605 Kaina už dieną
10 Statinis baneris tituliniam 300x600 2013-11-11 Kita 3025 3025 Kaina už savaitę
11 Statinis baneris tituliniam 995x180 2013-11-11 Kita 5445 5445 Kaina už savaitę
12 Statinis baneris tituliniam 995x180 2013-11-11 Kita 1210 1210 Kaina už dieną
13 Baneris 300x300 2013-11-11 Kita 21.78 27.83 Kaina už 1000 parodymų
14 Baneris 300x200 2013-11-11 Kita 24.2 27.83 Kaina už 1000 parodymų
15 Baneris 300x600 2013-11-11 Kita 21.78 30.25 Kaina už 1000 parodymų
16 Baneris 995x180 2013-11-11 Kita 12.1 14.52 Kaina už 1000 parodymų

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.