Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Balticum TV-Jurbarko regiono televizija

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV", įm.k. 240809570
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 1 asm. pasisakymas iš studijos 1 min. 2013-11-11 min 96.8 96.8 Netiesioginiame eteryje. 2 transliacijos.
2 Laidos filmav. ir netiesiog. transl. iš studijos 2013-11-11 min 193.6 193.6 Pateikiama 1min kaina. Filmav. ir transl. su redaktoriumi. Laida transliuojama 2 kartus. Laidos trukmė ne mažiau 5 min.
3 Vaizdo klipo transliacija (1 sek. kaina) 2013-11-11 sek 3.63 3.63 Klipą pateikia užsakovas.
4 Agitac.siuž. iki 3min gamyba ir transl. 2013-11-11 min 302.5 302.5 Prieš/po laidos "Jurbarko žinios". Siužeto pakartotinė transl. (1 kartas) - 50 Lt + PVM. Siužetas pakartotinai transliuojamas tą patį vakarą arba sekančios dienos laidos kartojime.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.