Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Balticum TV-Klaipėdos regiono televizija

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV", įm.k. 240809570
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Inf.siužeto transliacija B3,B4 juostose (1sek.) 2013-11-11 sek 18.15 18.15 -
2 Inf.siužetų transliavimas B1,B2,B5 juostose (1sek) 2013-11-11 sek 12.1 12.1 -
3 30 sek. trukmės informacinio siužeto sukūrimas 2013-11-11 sek 1089 1089 -
4 90 sek. trukmės informacinio siužeto sukūrimas 2013-11-11 sek 1452 1452 -
5 180 sek. informacinio siužeto sukūrimas 2013-11-11 sek 1815 1815 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.