Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Vaimeta"

UAB "Vaimeta", įm.k. 300137322
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Maketavimo darbai (1h kaina) 2013-11-11 Kita 181.5 242 Kaina už 1h
2 Autobokštelio nuoma tento/plakato užkabinimui 2013-11-11 Kita 121 157.3 Kaina už 1h
3 Reklaminio tento/plakato gamyba 2013-11-11 m2 35.09 52.03 -
4 Lauko reklaminio ploto nuoma (1m2/savaitę) 2013-11-11 m2 50 62.5 1m2 kaina už savaitę
5 Reklaminio tento/plakato pakabinimas/nukabinimas 2013-11-11 m2 20 25 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.