Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.indeliai.lt

UAB "Tipro Group" , įm.k. 111766332
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Rolling up 980x200pix 2013-11-11 Kita 72.6 72.6 -
2 Brandmark su 980x100pix 2013-11-11 Kita 169.4 169.4 -
3 Splash 980x200pix 2013-11-11 Kita 33.88 33.88 -
4 Tapetas 2013-11-11 Kita 121 121 -
5 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1210 1210 -
6 980x200pix 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.