Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.valstietis.lt

UAB "Tipro Group" , įm.k. 111766332
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Rolling up 980x200pix 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 -
2 Brandmark su 980x100pix 2013-11-11 Kita 145.2 145.2 -
3 Splash 980x200pix 2013-11-11 Kita 31.46 31.46 -
4 Tapetas 2013-11-11 Kita 96.8 96.8 -
5 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1210 1210 -
6 300x600pix 2013-11-11 Kita 21.78 21.78 -
7 980x200pix 2013-11-11 Kita 21.78 21.78 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.