Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kaisiadoriuzinios.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga", įm.k. 135912920
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Vaizdo konferencija 2013-11-11 Kita 786.5 786.5 -
2 Vaizdo reportažo talpinimas tinklapyje 2013-11-11 Kita 363 363 -
3 Garso reportažo talpinimas tinklapyje 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -
4 Vaizdo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 605 605 -
5 Garso reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 363 363 -
6 Reklaminiai skydeliai 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -
7 Partijos sąrašas su nuotraukomis ir agitacija 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
8 Užsakomasis straipsnis 2013-11-11 cm2 363 363 -
9 Kandidato agitacinė medžiaga su nuotraukomis. 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo suma nuo 5000,00 Lt 25 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.