Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Urmo radijas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga", įm.k. 135912920
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 1 klipo iki 60 sek. transliavimas PM Urmas radijuj 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 Vietinė prekybos miestelio "Urmas" radijo stotis. Transliacijos prekybos miestelio "Urmas" darbo laiku.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo suma nuo 1000,00 Lt 10 2013-11-11
2 Užsakymo suma nuo 3000,00 Lt 25 2013-11-11
3 Užsakymo suma nuo 10000,00 Lt 40 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.