Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB Lauko reklamos projektai

UAB "LAUKO REKLAMOS PROJEKTAI", įm.k. 300140749
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko reklamos stendų nuoma 2013-11-11 m2 27.22 27.22 Galima stendų nuoma savaitei
2 Spaudos darbai 2013-11-11 m2 24.2 24.2 Nuolaidos netaikomos
3 Tento kabinimo/nukabinimo darbai 56 kv.m 2013-11-11 m2 12.1 12.1 Tento kabinimo/nukabinimo darbų kaina taikoma visuose Lietuvos miestuose

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.