Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.tauragiskis.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragiškių balsas", įm.k. 179278873
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama internetinio psl. centre, viršuje 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 savaitę
2 Baneris (dešinėje pusėje, savaitę) 2013-11-11 Kita 121 121 -
3 Politinis straipsnis (savaitę) 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.