Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Kauno saulėtekis"

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno saulėtekis", įm.k. 133604272
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminių stendų nuoma 2013-11-11 m2 96.8 96.8 -
2 Skubus tento pakabinimas 2013-11-11 m2 14.52 14.52 Skubiaus tento pakabinimo įkainis gali būti taikomas susitarus apie tento gamybą mažiau nei prieš 10 darbo dienų.
3 Skubus tento numontavimas 2013-11-11 m2 7.26 7.26 Skubaus tento nukabinimo įkainis gali būti taikomas susitarus apie tento nukabinimą mažiau nei prieš 10 darbo dienų.
4 Tento išmontavimas 2013-11-11 m2 4.84 4.84 Tento nukabinimo įkainis apie nukabinimą susitarus iš anksto.
5 Tento montavimas 2013-11-11 m2 10.89 10.89 Tento pakabinimas ant pastato apie darbus susitarus iš anksto.
6 Skubi tento gamyba 2013-11-11 m2 29.04 29.04 Skubios tento gamybos įkainis gali būti taikomas susitarus apie tento gamybą mažiau nei prieš 10 darbo dienų.
7 Tento gamyba 2013-11-11 m2 19.36 19.36 Įprasta tento gamyba susitarus apie darbus iš anksto.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.