Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.zarasuose.lt

Viešoji įstaiga "Zarasuose.Lt", įm.k. 302665902
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis straipsnis 2 2013-11-11 Kita 150 150 Reklaminis straipsnis su nuotraukomis (iki 5 nuotraukų. Savaitę laiko rodomas puslapio viršutinėje pozicijoje.
2 Reklaminis straipsnis 2013-11-11 Kita 100 100 Reklaminis straipsnis su nuotraukomis (iki 5 nuotraukų)
3 Reklaminis skydelis C 2013-11-11 Kita 100 100 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio dešiniame šone 160x600, visuose puslapiuose.
4 Reklaminis skydelis B 2013-11-11 Kita 100 100 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio kairiame šone 160x600, visuose puslapiuose.
5 Reklaminis skydelis A 2013-11-11 Kita 200 200 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio viršuje 728x90, visuose puslapiuose.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.