Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "Vakarų komunikacijų transportas"

UAB "Vakarų komunikacijų transportas", įm.k. 300092763
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agentūros komisinis mokestis 2013-11-11 Kita 12.1 12.1 Komisinis mokestis -10% nuo reklamos žiniasklaidoje užsakymo sumos iki 100000Lt. 7% užsakymo suma nuo 100000-200000Lt, 5% virš 200000Lt. Pagal VRK puslapyje deklaruotus žiniasklaidos kanalų įkainius.
2 Programuotojo valandinis įkainis 2013-11-11 Kita 242 363 Programuotojo valandinis įkainis kuriant internetinę reklamą
3 Dizainerio valandinis įkainis 2013-11-11 Kita 217.8 302.5 -
4 Žiniasklaidos planuotojo valandinis įkainis 2013-11-11 Kita 121 181.5 -
5 Projektų vadovo valandinis įkainis 2013-11-11 Kita 314.6 387.2 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.