Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija BTV

Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS", įm.k. 123026090
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 200 s trukmės pasisakymas BTV 2013-11-11 sek 4719 4719 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
2 Dalyvavimas diskusijų laidoje BTV 2013-11-11 Kita 11979 11979 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
3 Reklama BTV televizijoje Geriausiu laiku 2013-11-11 sek 64.86 96.8 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje
4 Reklama BTV televizijoje Dienos laiku 2013-11-11 sek 24.32 36.3 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.