Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas "Šeimos sveikata"

Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖS EKSPRESAS", įm.k. 123855536
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Žurnalisto paslaugas 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 Žurnalisto paslaugas
2 Teminiai puslapiai (pusė puslapio) 2013-11-11 Kita 1452 1452 Teminiai puslapiai (pusė puslapio)
3 Teminiai puslapiai (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 2541 2541 Teminiai puslapiai (visas puslapis)
4 Ketvirtas viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 3630 3630 Ketvirtas viršelis (visas puslapis)
5 Trečias viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 2541 2541 Trečias viršelis (visas puslapis)
6 Antras viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 3025 3025 Antras viršelis (visas puslapis)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Fiksuota kaina 20 Priemoka 20%. Žurnalas "Šeimos sveikata" 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.