Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "Publicum Media"

UAB "Publicum Media", įm.k. 302603377
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos žiniasklaidoje planavimo paslaugos 2013-11-11 Kita 375.1 387.2 Reklamos žiniasklaidoje planavimo paslaugų įkainiai: projektų vadovo valandinis įkainis - 250 Lt + PVM, planuotojo valandinis įkainis - 120 Lt + PVM, kitų reklamos paslaugų valandinis įkainis - 200 Lt + PVM. Komisinis mokestis -4 % nuo reklamos žiniasklaidoje užsakymo sumos.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.