Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

Regioninis portalas Utenos diena

UAB "Utenos diena", įm.k. 301537159
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos baneris www.utenos-diena.lt 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 Pozicija B4, dydis 250x400, laikotarpis 1 mėnuo (arba trumpiau)
2 Reklamos baneris www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 847 847 Pozicija A1, dydis 990x150, laikotarpis 1 mėnuo (arba trumpiau)
3 Straipsnis www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 121 121 Straipsnio iki 3000 spaudos ženklų ir iki 3 nuotraukų talpinimas 3 dienoms pagrindiniame lange
4 Straipsnis www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 363 363 Straipsnio iki 6000 spaudos ženklų ir iki 20 nuotraukų talpinimas 3 dienoms pagrindiniame lange
5 Reklamos baneris www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 847 847 Pozicija C1, dydis 650x200, laikotarpis 1 mėnuo (arba trumpiau)
6 Reklamos baneris www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 266.2 266.2 Pozicija C1, dydis 650x200, laikotarpis 1 savaitė (arba trumpiau)
7 Reklamos baneris www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 121 121 Pozicija B4, dydis 250x400, laikotarpis 1 savaitė (arba trumpiau)
8 Reklamos baneris www.utenosdiena.lt 2013-11-11 Kita 266.2 266.2 Pozicija A1, dydis 990x150, laikotarpis 1 savaitė (arba trumpiau)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.