Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Kita

UAB "Utenos diena"

UAB "Utenos diena", įm.k. 301537159
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Neadresuotos reklamos spausdinimas 2013-11-11 Kita 363 544.5 Neadresuotos reklamos spausdinimas (skrajučių)
2 Neadresuotos reklamos spausdinimas 2013-11-11 Kita 3270 4905 Neadresuotos reklamos spausdinimas (laikraščiai) (laikraščių spausdinimui taikomas 9 proc. PVM
3 Neadresuotos reklamos spausdinimas 2013-11-11 Kita 2180 3270 Neadresuotos reklamos spausdinimas (laikraščiai), laikraščių spausdinimui taikomas 9 proc. PVM
4 Neadresuotos reklamos spausdinimas 2013-11-11 Kita 1210 1815 Neadresuotos reklamos spausdinimas (brošiūros)
5 Neadresuotos reklamos maketavimas 2013-11-11 Kita 60.5 90.75 Neadresuotos reklamos (skrajučių, laikraščių, brošiūrų it kt.) maketavimas

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.