Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.KaunoZinios.lt

Viešoji įstaiga KAUNO MEDIJŲ CENTRAS, įm.k. 302834672
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis skydas apgaubiantis visą portalą 2013-11-11 Kita 250 250 Kaina 1 parai
2 Skydelis portalo dešinėje 300×250 px 2013-11-11 Kita 350 350 Kaina savaitei
3 Skydelis portalo dešinėje 300×250 px 2013-11-11 Kita 75 75 Kaina 1 parai
4 Skydelis portalo viršuje 300×250 px 2013-11-11 Kita 500 500 Kaina savaitei
5 Skydelis portalo viršuje 300×250 px 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 1 parai
6 Didysis reklaminis skydelis viršuje 970×185 px 2013-11-11 Kita 500 500 Kaina savaitei
7 Didysis reklaminis skydelis viršuje 970×185 px 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 1 parai
8 Užsakovo parengto straipsnio publikavimas 2013-11-11 Kita 250 250 Straipsnis tris paras rodomas portalo tituliniame puslapyje
9 Reklaminis skydas apgaubiantis visą portalą 2013-11-11 Kita 1000 1000 Kaina savaitei
10 Reklaminis skydas apgaubiantis visą portalą 2013-11-11 Kita 250 250 Kaina 1 parai
11 Skydelis portalo dešinėje 300×250 px 2013-11-11 Kita 350 350 Kaina savaitei
12 Skydelis portalo dešinėje 300×250 px 2013-11-11 Kita 75 75 Kaina 1 parai
13 Skydelis portalo viršuje 300×250 px 2013-11-11 Kita 500 500 Kaina savaitei
14 Skydelis portalo viršuje 300×250 px 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 1 parai
15 Didysis reklaminis skydelis viršuje 970×185 px 2013-11-11 Kita 500 500 Kaina savaitei
16 Didysis reklaminis skydelis viršuje 970×185 px 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 1 parai
17 Užsakovo parengto straipsnio publikavimas 2013-11-11 Kita 250 250 Straipsnis tris paras rodomas portalo tituliniame puslapyje
18 Reklaminis skydas apgaubiantis visą portalą 2013-11-11 Kita 1000 1000 Kaina savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.