Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.alytausgidas.lt

MB Alytausgidas.lt, įm.k. 302935422
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 AG999 2013-11-11 Kita 999 999 -
2 AG899 2013-11-11 Kita 899 899 -
3 AG799 2013-11-11 Kita 799 799 -
4 AG699 2013-11-11 Kita 699 699 -
5 AG599 2013-11-11 Kita 599 599 -
6 AG499 2013-11-11 Kita 499 499 -
7 AG399 2013-11-11 Kita 399 399 -
8 AG299 2013-11-11 Kita 299 299 -
9 AG99 2013-11-11 Kita 99 99 -
10 AG199 2013-11-11 Kita 199 199 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.