Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB ,,CREATIVE MEDIA SERVICES"

Uždaroji akcinė bendrovė "CREATIVE MEDIA SERVICES", įm.k. 124651554
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos kampanijų planavimo, įgyvendinimo darbai 2013-11-11 Kita 314.6 326.7 Agentūros teikiamų reklamos žiniasklaidoje planavimo paslaugų įkainiai: projektų vadovo valandinis įkainis yra 270 Lt + PVM, planuotojo valandinis įkainis yra 145 Lt + PVM, kitų reklamos paslaugų valandinis įkainis 260 Lt + PVM. Komisinis mokestis -5 % nuo reklamos žiniasklaidoje užsakymo sumos.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.