Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Agentūra

UAB "CARAT"

UAB "CARAT", įm.k. 124216438
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agentūrinis žniasklaidos planavimo mokestis 2013-11-11 Kita 4 4 Komisinis mokestis - 4 % nuo žiniasklaidos planavimo paslaugų užsakymo sumos. Projektų vadovo valandinis įkainis yra 260 lt + PVM, žiniasklaidos planuotojo valandinis įkainis yra 150 lt + PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.