Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.alytusplius.lt

UAB "ALMORO", įm.k. 302428771
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 B2-B4 2013-11-11 Kita 242 242 -
2 B1 2013-11-11 Kita 484 484 -
3 A4 2013-11-11 Kita 242 242 -
4 A3 2013-11-11 Kita 363 363 -
5 A2 2013-11-11 Kita 605 605 -
6 A1 2013-11-11 Kita 847 847 -
7 B2-B4 2013-11-11 Kita 242 242 -
8 B1 2013-11-11 Kita 484 484 -
9 A4 2013-11-11 Kita 242 242 -
10 A3 2013-11-11 Kita 363 363 -
11 A2 2013-11-11 Kita 605 605 -
12 A1 2013-11-11 Kita 847 847 -
13 A1 2013-11-11 Kita 847 847 -
14 A2 2013-11-11 Kita 605 605 -
15 A3 2013-11-11 Kita 363 363 -
16 A4 2013-11-11 Kita 242 242 -
17 B1 2013-11-11 Kita 484 484 -
18 B2-B4 2013-11-11 Kita 242 242 Įkainių pavadinimai ir reklamos vieta - prisegtame faile

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.